Lagring för all framtid

Vi bevarar det elektroniska kulturarvet
för framtida forskning.


Hantering av personuppgifter

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur KB hanterar dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

Leverera material


Registrera dig som leverantör

Kom igång steg för steg

1. Gäller e-plikten mig?

Följande utgivare är leveranspliktiga:
  • Yrkesmässiga utgivare, producenter och distributörer.
  • Utgivare med automatiskt grundlagsskydd för sin elektroniska utgivning.
  • Massmedieföretag.
  • Kommuner eller statliga myndigheter under regeringen.
Dock endast i de fall materialet stämmer in på något av följande:
  • Huvudsakligen riktar sig till allmänheten i Sverige.
  • Är helt eller delvis på svenska.
  • Har svenskt upphov eller är utfört av en svensk konstnär.
  • Är en myndighetspublikation.

2. Registera dig som leverantör

På denna webbplats kan du registera dig som leverantör av elektroniskt material och samtidigt ansöka om att få leverera elektroniskt material över nätverk

KB erbjuder olika alternativ för leverans över nätverk: webbuppladdning, RSS och FTP.

När du har ansökt kommer vi att avgöra om du är leveranspliktig eller ej, vilket du får besked om så snart som möjligt.

3. Börja leverera material

Efter att en handläggare tittat på din ansökan och du har blivit godkänd, skickas inloggningsuppgifter till din e-postadress och du kan börja leverera.

Exempel på leverantörer

Dagstidningen / nyhetssajten

Publicerar artiklar, ljudklipp och filmklipp på sin webbplats. Dessa är leveranspliktiga. När det finns tryckt material levereras detta som vanligt av tryckeriet och tidningen levererar det webbunika materialet via RSS. Tidningen/nyhetssajten utvecklar ett eller flera RSS-flöden som följer KB:s specifikationer.

Stora filmbolaget

Ger ut en stor mängd filmer per år med tillhörande trailrar, texter, artiklar och bilder. Allt extramaterial och de filmer som endast publiceras digitalt är leveranspliktigt enligt e-pliktslagen. Filmbolaget levererar och paketerar enligt den specifikation som KB har för FTP.

Lilla filmbolaget

Ger ut en till två filmer om året som publiceras i flera olika vodtjänster, samt tillhörande trailrar. Både filmer och trailrar är leveranspliktiga. Lilla filmbolaget levererar filmer och trailrar genom att ladda upp filerna på denna webbplats.

E-boksförlaget

Ger ut e-böcker/ljudböcker som finns att köpa och ladda ner från ett antal olika tjänster. Materialet är leveranspliktigt om det är yrkesmässigt utgivet och riktar sig till en svensk publik. Förlaget levererar genom att ladda upp filerna på denna webbplats. Finns boken även i tryckt form ska den digitala versionen inte levereras.

Myndigheten / kommunen

Publicerar rapporter, broschyrer, årsredovisningar och informationsmaterial. Publikationerna är leveranspliktiga om de riktar sig till allmänheten. Webbplatsen i sig är inte leveranspliktig, inte heller pressmeddelanden, blanketter eller interna arbetsdokument. Myndigheten/kommunen levererar genom webbuppladdning eller automatiserade flöden, beroende på hur mycket som publiceras. Flera leveransmetoder kan kombineras.

Stora musikbolaget

Ger ut musik som publiceras i ett antal olika tjänster, exempelvis Spotify. Musiken är leveranspliktig om den har svenskt upphov samt riktar sig till en svensk publik. Musikbolaget levererar materialet via FTP enligt KB:s specifikationer.

Lilla musikbolaget

Det lilla musikbolaget ger ut upp till en handfull releaser per år. Musiken är leveranspliktig om den är yrkesmässig och har svenskt upphov samt riktar sig till en svensk publik. Leverans sker genom att ladda upp filerna på denna webbplats.

Leveranssätt kan kombineras

Teknisk lösning

Du laddar upp filerna i webbgränssnitt och fyller i metadata i ett formulär.

Fördelar

Enkelt att komma igång.

Nackdelar

Kräver manuellt arbete med att ladda upp filer vid varje leverans.

Lämpligt för

Leverantörer som inte ska leverera så mycket material eller som inte har möjlighet till teknisk anpassning.

Teknisk lösning

Du automatiserar dina leveranser och sätter upp flöden via RSS. Flödena måste anpassas till KB:s specifikationer.

Fördelar

Automatiskt flöde.

Nackdelar

Förutsätter implementation av KB:s RSS-specifikation.

Lämpligt för

Leverantörer som redan använder RSS och publicerar många och små publikationer i ett flöde.

Teknisk lösning

Du paketerar ihop materialet enligt våra specifikationer (FGS eller DDEX) och skickar via en FTP-tjänst.

Fördelar

Automatiserbart flöde, möjligt att leverera stora filer.

Nackdelar

Kräver en lösning hos er som kan paketera och skicka upp filer och metadata till KB utifrån fastslagna specifikationer.

Lämpligt för

Leverantörer som publicerar många och små publikationer i ett flöde eller har stora filer.

Teknisk lösning

Du lägger filer samt excel-fil med ifylld metadata på fysisk bärare (t.ex ett USB-minne).

Fördelar

Kräver ingen teknisk lösning.

Nackdelar

Kräver manuellt arbete och är tidskrävande. Kostsamt med USB-minnen.

Lämpligt för

Leverantörer som inte har möjlighet till teknisk anpassning och som inte vill använda webbuppladdning.